Wyszukaj:
Przedszkole Miejskie nr 5 im. Juliana Tuwima w Lubaniu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Informacje ogólne
•  Dane podstawowe
•  Status prawny
•  Kadra pracownicza
•  Baza
•  Gospodarka finansowa przedszkola
•  Sprawozdawczość budżetowa
•  Wykaz prowadzonych rejestrów
  Organy przedszkola
•  Organy przedszkola
•  Zakres zadań i zasady współpracy organów przedszkola
  Organizacja i zakres działania placówki
•  Charakterystyka ogólna
•  Podstawa działalności
•  Organizacja pracy
•  Zakres działania
•  Cele i zadania przedszkola
•  Sposób sprawowania opieki
•  Zasady zapisywania i wypisywania dzieci
•  Zasady rekrutacji
•  Zasady przyjmowania dzieci niepełnosprawnych
•  Prawa i obowiązki rodziców
•  Współpraca przedszkola z rodzicami
•  Zasady przyprowadzania i odbierania dzieci
  Prawo wewnątrzprzedszkolne
•  Procedury
•  Statut
•  Regulaminy
•  Uchwały
•  Zarządzenia
  Informacje bieżące
•  Godziny pracy placówki
•  Zajęcia dodatkowe
•  Opłata za przedszkole
•  Skargi i wnioski
•  Przetargi
  Ogłoszenia
•  Plan przerwy wakacyjnej
•  DRUKI
•  Zamówienia publiczne
  Biuletyn Informacji Publicznej
•  Redakcja Biuletynu
•  Dostęp do informacji publicznej
•  Instrukcja korzystania z BIP
  Budżet
•  Plan finansowy
  Mienie
•  Zarządzanie mieniem
  Galeria
•  Jesienny pokaz mody
•  Wizyta w piekarnii
•  Dzień Nauczyciela
•  Zielona noc starszaków
•  Wycieczka do pracowni ceramicznej
•  Mikołajki
•  Dzień pluszowego misia
•  Wiosenny pokaz mody
•  Leśna huta
Pomoc
Statystyki

od 20 czerwca 2006
Prawo wewnątrzprzedszkolne » Zarządzenia Wersja do druku

Uchwała Nr 2/11 Rady Pedagogicznej

UCHWAŁA NR 2/2011

RADY PEDAGOGICZNEJ

z dnia 24 października 2011 r

 

 

w sprawie: przyjęcia Regulaminu Rady Pedagogicznej Przedszkola Miejskiego             

                  nr 5 w Lubaniu im. Juliana Tuwima

 

 

Na podstawie art. 9 ustawy z 19 marca 2009 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 56 poz. 458), Rada Pedagogiczna Przedszkola Miejskiego nr 5 w Lubaniu im. Juliana Tuwima uchwala:

 

 

§ 1

 

Regulamin Rady Pedagogicznej Przedszkola Miejskiego Nr 5 w Lubaniu im. Juliana Tuwima

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi przedszkola.

 

§3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

§ 4

 

Traci moc Regulamin stanowiący załącznik nr 2 do Statutu przedszkola z dnia 10.10.2007 roku

 

 

 

Przewodnicząca Rady Pedagogicznej

Wioletta Żółtańska

 


Informację wytworzył: Izabela Kmieć, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Izabela Kmieć, Data wprowadzenia: 2012-01-27 07:46:03, Zatwierdził do publikacji: Izabela Kmieć, Data publikacji 2012-01-27 07:46:27, Ostatnia zmiana: 2012-01-27 07:46:51, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 650